Dimitrija Tucovića br. 61

LOKACIJA U PRIPREMI
OSNOVNE INFORMACIJE:
Br.Parcele 2444/1 i 2444/2 KO Zvezdara
Površina Parcele 353 m2
Index izgrađenosti max.bruto 3.0 +15% na ugaonu 1246 m2
Spratnost P + 6 + PK
Početak izvođenja radova 01.03.2015.
GALERIJA SLIKA
Dimitrija Tucovića br. 61